57 câu thành ngữ tiếng anh hay gặp khi giao tiếp với tây


Author : Hải Nguyên Created : 4/1/20, 4:16 AMGiao tiếp với tây là cách thực hành tốt nhất, nhanh nên trình nhất. Vậy với 57 câu thành ngữ tiếng anh hay gặp khi giao tiếp với tây dưới đây có giúp ích cho bạn hay không ? Hãy đọc rồi bạn sẽ nhận ra. Thấy hay hãy cho mình 1 commnet phía dưới !


Tổng hợp 57 câu thành ngữ tiếng anh hay gặp khi giao tiếp với tây

Giao tiếp với tây là cách thực hành tốt nhất, nhanh nên trình nhất. Vậy với 57 câu thành ngữ tiếng anh hay gặp khi giao tiếp với tây dưới đây có giúp ích cho bạn hay không ? Hãy đọc rồi bạn sẽ nhận ra. Thấy hay hãy cho mình 1 commnet phía dưới !
1. One good turn deserves another (Ăn miếng trả miếng)

2. Two securities are better than one (Cẩn tắc vô ưu)

3. Who breaks, pays (Bắn súng không nên thì phải đền đạn)

4. Slow and sure (Chậm mà chắc)

5. If the cab fits then wear it (Có tật giật mình)

6. Threats do not always lead to blows (Chó sủa là chó không cắn)

7. Money makes the mare go (Có tiền mua tiên cũng được)

8. A lie has no legs (Giấu đầu lòi đuôi)

9. Where's there's life, there's hope (Còn nước còn tát)

10. We have gone too far to draw back (Đâm lao thì phải theo lao)

11. Tell me the company you keep, and I will tell you what you see (Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng)

12. In for a penny, in for a pound (Được voi đòi tiên)

13. It never rains but it pours (Họa vô đơn chí)

14. We reap what we sow (Gieo gió gặt bão)

15. If you eat the fruit, you have to think about the one who grows the tree (Ăn quả nhớ kẻ trồng cây)

16. THere's no smoke without fire (Không có lửa sao có khói)

17. One scabby sheep is enough to spoil the whole flock (Con sâu làm rầu nồi canh)

18. Who makes excuses, himself excuses (Lạy ông tôi ở bụi này)

19. To kill two birds with one stone (Nhất cữ lưỡng tiện)

20. Constant dropping wears stone (Nước chảy đá mòn)

21. To let the wolf into the fold (Nuôi ong tay áo)

22. A miss is as good as a mile (Sai một ly đi một dặm)

23. Grasp all, lose all (Tham thì thâm)

24. A flow will have an ebb (Sông có khúc người có lúc)

25. Time lost is never found (Thời giờ đã mất thì không tìm lại được)

26. Beginning is the difficulty (Vạn sự khởi đầu nan)

27. Bitter pills may have blessed effects (Thuốc đắng dã tật)

28. Traveling forms a young man (Đi một ngày đàng, học một sàng khôn)

29. Better late than never (muộn còn hơn ko)

30. No guide, no realization (Không thầy đố mày làm nên)

31. Half a loaf is better than no bread (méo mó có hơn ko)

32. Birds of a feather flock together (Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu)

33. Health is better than wealth (Sức khỏe quý hơn vàng)

34. To run with the hare and hold with the hounds (Bắt cá hai tay)

35. Where there is a will, there is a way (Có chí thì nên)

36. Many a little makes a mickle (Kiến tha lâu cũng đấy tổ)

37. Actions speak louder than words = Nói ít làm nhiều;

38. Caution is the parent of safety = Cẩn tắc vô áy náy;

39. Beauty is only skin-deep = Tốt gỗ hơn tốt nước sơn;

40. Do not judge a man by his looks = Không nên trông mặt mà bắt hình dong;

41. The empty vessel makes the greatest sound = Thùng rỗng kêu to.

42. The early bird catches the worm = Trâu chậm uống nước đục;

43. A year care, a minute ruin : khôn ba năm, dại một giờ

44. Fool's haste is no speed : nhanh nhoảng đoảng, thật thà hư

45. Drunkenness reveals what soberness conceals : rượu vào lời ra, tửu nhập ngôn xuất

46. God will not buy everething : giàu sang không mang lại hạnh phúc

47. Handsome is as handsome does : cái nết đánh chết cái đẹp

48. Grasp all, lose all : tham thì thâm

49. Like father like son : cha nào con nấy

50. No wisdom like silence : không có sự thông minh nào bằng im lặng

51. Love me love my dog : yêu ai yêu cả đuờng đi, ghét ai ghét cả tông họ hàng

52. Nothing venture, nothing win : đuợc ăn cả, ngã về không

53. So many men, so many minds : mỗi nguời một ý

54. Out of sight , out of mind : xa mặt cách lòng

55. Where there is a will, there is a way : có chí thì nên

56. You never know your luck: dịp may không đến hai lần

57. Who keeps company with the wolf will learn to howl : gần mực thì đen gần đèn thì sáng

Chúc bạn thành công !

Tin tức liên quan:


⇒ thành ngữ tiếng anh chủ để màu sắc

⇒ thành ngữ tiếng anh chủ đề về động vật