Chia sẻ kiến thức IT

Hướng dẫn sử dụng cấu trúc Động từ + tính từ + to

Hướng dẫn sử dụng cấu trúc Động từ + tính từ + to

Hướng dẫn sử dụng cấu trúc Động từ + tính từ + to Sau động từ help bạn có thế dùng động từ nguyên mẫu có to hoặc không có to Hai động từ này đi với cấu trúc động từ + túc từ + to... (do; open; feel...)

Đọc tiếp →
Những tình huống giao tiếp có thể dùng to hay ing

Những tình huống giao tiếp có thể dùng to hay ing

Những tình huống giao tiếp có thể dùng to hay ing với Like, love, hate, can't bear, can't stand, enjoy Khi like không có nghĩa là enjoy, ta sử dụng “ I like to do”. I like to do something = tôi thấy rằng chuyện đó đáng hay nên làm.

Đọc tiếp →
Khi nào nên dùng verb + ing hay verb + to

Khi nào nên dùng verb + ing hay verb + to

Try to do = attempt to do, make an effort to do (cố gắng làm, nỗ lực làm) Need to do, need to be done, need doing. Bạn có thể nói “help to do” hoặc “help do” (infinitive có hay không có to)

Đọc tiếp →
Phân biệt Sử dụng cấu trúc verb + -ing hay verb + to

Phân biệt Sử dụng cấu trúc verb + -ing hay verb + to

Khi một động từ theo sau một động từ khác, cấu trúc được dùng thường là: verb + -ing hay verb + to...Điểm khác nhau này thường rất hữu ích nhưng không phải đã giải thích được tất cả các cách dùng của -ing và to

Đọc tiếp →
Cách sử dụng các động từ + ing trong tiếng anh

Cách sử dụng các động từ + ing trong tiếng anh

Cách sử dụng các động từ + ing trong tiếng anh Nếu các động từ trên được theo sau bởi một động tù’ nào khác thì động tù’ đứng sau phải được thêm -ing hoặc Can’t hay couldn’t đi cùng với help, resist, face và stand.

Đọc tiếp →
16 bài tập excel cơ bản nâng cao + Lời giải

16 bài tập excel cơ bản nâng cao + Lời giải

Thật tất cả các bạn đang tự học excel không thể bỏ qua được 16 bài tập excel cơ bản nâng cao + Lời giải có đáp án dưới đây của chúng tôi. Nó rất hay, hiệu quả trong việc nâng cao kỹ năng sử dụng excel của bạn.

Đọc tiếp →
Hướng dẫn sử dụng cấu trúc động từ + to + động từ nguyên mẫu

Hướng dẫn sử dụng cấu trúc động từ + to + động từ nguyên mẫu

Hướng dẫn sử dụng cấu trúc động từ + to + động từ nguyên mẫu Cũng có thể dùng “to” sau các động từ: seem (dường như), appear (có vẻ), tend (có khuynh hướng), pretend (giả vờ), claim (phàn nàn)

Đọc tiếp →
Khi nào sử dụng To be done hay being done trong giao tiếp

Khi nào sử dụng To be done hay being done trong giao tiếp

Khi nào sử dụng To be done hay being done trong giao tiếp Ví dụ: 1 want to play football. I hope to be chosen for the team. Tôi muốn đá bóng. Tôi hy vọng được chọn vào đội tuyển.

Đọc tiếp →
Muốn nói nhờ ai làm việc gì bằng tiếng anh

Muốn nói nhờ ai làm việc gì bằng tiếng anh

Muốn nói nhờ ai làm việc gì bằng tiếng anh Chúng ta cũng có thể dùng get something done thay cho have something done, nhung get mang nghĩa thân mật hơn have..ta có thể dùng thì hoàn thành hay tiếp diễn (have had, are having)

Đọc tiếp →
It + passive verb + clause với các động từ thông báo

It + passive verb + clause với các động từ thông báo

Ta có thể dùng cấu trúc: It + passive verb + clause với các động từ thông báo. Ta dùng cấu trúc này khi ta không thế nói hoặc không cần nói người nói là ai, ví dụ như trong một bản tin.

Đọc tiếp →
Câu bị động và cách sử dụng câu bị động

Câu bị động và cách sử dụng câu bị động

Làm sao để có thể biết được một câu bị động và cách sử dụng câu bị động đó như thế nào trong tiếng anh giao tiếp hàng ngày.

Đọc tiếp →
Cách dùng Shall thay cho Will và Should thay cho Would

Cách dùng Shall thay cho Will và Should thay cho Would

Cách dùng Shall thay cho Will và Should thay cho Would ví dụ Wait a minute while I send this message. It won’t take long. Đọ i tôi một phút trong khi tôi gửi tin nhắn này. Nó không lâu đâu.

Đọc tiếp →
Nói sự gợi ý, đề nghị và lời mời bằng tiếng anh

Nói sự gợi ý, đề nghị và lời mời bằng tiếng anh

Ta có thể dùng shall we...? Hay let’s để gợi ý điều gì. Ta có thể dùng will hay can để đề nghị làm việc gì đặc biệt Để mời ai đó, ta sử dụng would you like to...?

Đọc tiếp →
Nói Yêu cầu ai làm gì bằng tiếng anh

Nói Yêu cầu ai làm gì bằng tiếng anh

Trong giao tiếp hằng ngày đôi khi chúng ta cần yêu cầu một ai đó làm việc gì đó. Trong lời yêu cầu, chúng ta cũng có thể sử dụng do you mind + Ving ? hoặc would you mind +Ving ?

Đọc tiếp →
Cách sử dụng Should và Ought to Had better

Cách sử dụng Should và Ought to Had better

Ta dùng should và ought to để khuyên bảo và cho ý kiến. Ta có thể dùng should và ought to trong câu hỏi để xin lời khuyên.Ta dùng had better đe nói điều gì tốt nhất nên làm trong một tình huống cụ thê

Đọc tiếp →
So sánh và cách sử dụng Mustn't hay needn't

So sánh và cách sử dụng Mustn't hay needn't

Ta có thể sử dụng don’t have to và don’t need to khi nhận thấy điều gì đó là không cần thiết. Nó mang nghĩa tương tự như needn’t Ta sử dụng must khi nói về điều gì đó là cần thiết. Hãy so sánh mustn’t và needn’t như bảng dưới đây.

Đọc tiếp →
Hướng dẫn sử dụng may/might/could trong giao tiếp

Hướng dẫn sử dụng may/might/could trong giao tiếp

Ta dùng may, might đê diễn tả điều gì đó có thể xảy ra hoặc chắc chắn xảy ra. Ta có thế dùng nó ở hiện tại hoặc tưong lai. Trong một số tình huống, chúng ta có thế dùng may, might, hoặc could

Đọc tiếp →
Cách sử dụng Can, may, couid và allowed to

Cách sử dụng Can, may, couid và allowed to

Ta sử dụng can, could hoặc may đế xin phép làm một việc gì: - Can I use your telephone? Đê diễn tả sự cho phép, ta dùng can hoặc may (nhung không dùng could ) Ta dùng can đê nói ở hiện tại, và could cho quá khứ

Đọc tiếp →
Cách dùng can, Could và be able to hay nhất

Cách dùng can, Could và be able to hay nhất

Ta dùng can đế chỉ sự việc nào có thế xảy ra hoặc ai đó có khả năng làm được việc gì. (be) able to có thể được dùng thay can. Nhưng can thường được sử dụng hơn. Thế phủ định: couldn’t (= could not): có thể được dùng trong mọi tình huống.

Đọc tiếp →
Câu hỏi đuôi phủ định, đuôi xác định

Câu hỏi đuôi phủ định, đuôi xác định

Câu hỏi đuôi phủ định, đuôi xác định positive sentence (câu xác định) negative tag (câu hỏi đuôi phủ định) Y nghĩa cúa một câu hói đuôi sẽ tuỳ thuộc vào cách mà bạn nói. Neu bạn xuống giọng thì không phải bạn thực sự đang hỏi

Đọc tiếp →
Cách sử dụng So/Neither và I THINK SO

Cách sử dụng So/Neither và I THINK SO

Ta dùng so sau câu khẳng định và neither sau câu phủ định. Ta có thê dùng so sau be afraid, believe, expect, guess, hope, suppose và think.

Đọc tiếp →
Câu hỏi chủ ngữ và tân ngữ Sub ject/ Ob ject

Câu hỏi chủ ngữ và tân ngữ Sub ject/ Ob ject

Who và what có thể là chủ ngữ của câu hỏi và Who và what cũng có thể là tân ngữ của giới từ. E.g.: to, with . Who was talking to them? Al đang nói chuyện với họ vậy?

Đọc tiếp →
Dạng câu hỏi bắt đầu với who, what, which, whose, where, when, why

Dạng câu hỏi bắt đầu với who, what, which, whose, where, when, why

Tất cả wh-question đều bát đầu với tù’ để hỏỉ + trợ động tù’ + chủ ngữ’ Nếu có hơn một trợ động từ thì chỉ có trợ động từ thứ nhất đứng trước chủ ngữ.

Đọc tiếp →
Câu trả lời ngắn yes or no trong tiếng anh

Câu trả lời ngắn yes or no trong tiếng anh

Cấu trúc Câu trả lời ngắn yes or no trong tiếng anh Đôi khi ta có thể trả lời câu hỏi một cách đcm giản chỉ với yes, hoặc no, nhưng thông thường ta dùng câu trả lời ngắn như: No, I didn’t. Yes, I did. Ta thường đặt dấu phẩy sau yes, no.

Đọc tiếp →
Cách trả lời câu hỏi dạng Yes/No

Cách trả lời câu hỏi dạng Yes/No

Yes/No question là loại câu hỏi ta có thể trả lời với yes, no Đôi khi chúng ta có thể trả lời câu hỏi với chỉ yes, no nhưng đôi khi chúng ta thường dùng câu trả lời ngắn như: Yes, ỉ đo; No, I didn’t. Ta thường đặt dấu phẩy sau yes hoặc no.

Đọc tiếp →