Chia sẻ kiến thức IT

Cách thay đổi trật tự từ trong câu hỏi

Cách thay đổi trật tự từ trong câu hỏi

Ta thường tạo ra “questions” (câu hòi) bằng cách thay đổi trật tự từ trong câu. Ta đặt auxiliary verbs (trợ động từ) trước “subject” (chủ từ). s + auxiliary verb, auxiliary verb + s

Đọc tiếp →
Dùng dạng đầy đủ của is, have, will nhấn mạnh điều gì đó

Dùng dạng đầy đủ của is, have, will nhấn mạnh điều gì đó

Để nhấn mạnh, để diễn tả ý cương quyết của người nói, chúng ta đặt do/does hoặc did lên trước động từ nguyên mâu không to trong câu khăng định. Thông thường để nhấn mạnh chúng'ta dùng dạng đầy đủ của is, have, will thay vì dùng dạng ‘s, ‘11, ‘ve. Khi nói chúng ta nhấn mạnh các từ ở dạng đầy đủ này.

Đọc tiếp →
Cách sử dạng rút gọn như it's, don 't

Cách sử dạng rút gọn như it's, don 't

Dạng rút gọn được dùng trong văn nói và văn viết trong trường hợp không cần sự trang trọng, ví dụ như viết thư cho bạn bè. Nhưng chúng ta có thể dùng n’t cho câu trả lời ngắn mang nghĩa phủ định: No, I haven’t.

Đọc tiếp →
Cách sử dụng have và have got cơ bản nâng cao

Cách sử dụng have và have got cơ bản nâng cao

A. HAVE VÀ HAVE GOT Have và Have got mang nghĩa như nhau: có. Bình thường chúng ta có thể sử dụng cả hai dạng. Nhưng have got mang sắc thái thân mật, không trang trọng. Lưu ý: chúng ta không dùng have got trong các câu trả lời ngắn mà phải dùng Yes, I have/No, I haven’t.

Đọc tiếp →
Thì tương lai hoàn thành và quá khứ tiếp diễn

Thì tương lai hoàn thành và quá khứ tiếp diễn

Tương lai hoàn thành diễn tả một hành động hoàn thành trước một hành động khác tại một thời điếm trong tương lai. Quá khứ tiếp diễn dùng để diễn tả một dự định trong quá khứ. Thường thì dự định này đã không xảy ra.

Đọc tiếp →
Sử dụng thì tương lai tiếp diễn

Sử dụng thì tương lai tiếp diễn

Tương lai tiếp diễn dùng để diễn tả Vào một thời điểm cụ thể trong tương lai, ta đang thực hiện hành động gì. eg: She will be waiting for you at 7 o’clock tomorrow.

Đọc tiếp →
Các thì hiện tại mang nghĩa tương lai

Các thì hiện tại mang nghĩa tương lai

Chúng ta dùng thì Hiện tại đơn đối với bảng biểu, lịch trình. Thường là thời gian cho các phương tiện công cộng, chương trinh mang tính đại chúng, ...To be to + động từ nguyên thể để nói sự kiện, sự việc đã chính thức được sắp xếp. Thường là các sự kiện báo chí.

Đọc tiếp →
Cách dùng Will hay Be going to trong tiếng anh

Cách dùng Will hay Be going to trong tiếng anh

Will mang nghĩa chung chung (sẽ) để nói về các sụ kiện, hành động trong tương lai. Will không diễn tả dự định. Còn to be going to diễn tả ý định, đôi khi ta đã quyết định thực hiện hành động đó.

Đọc tiếp →
​Lợi ích của việc học các bài học đàm thoại tiếng Anh

​Lợi ích của việc học các bài học đàm thoại tiếng Anh

Các bài học đàm thoại tiếng Anh có thể là một công cụ rất hiệu quả để duy trì các bài học tiếng Anh xảy ra trực tuyến hoặc trong lớp học và làm rõ một số thành phần của việc học tiếng Anh cần được mở rộng và thực hành trong thế giới thực.

Đọc tiếp →
Cách học tiếng Anh nhanh hơn và tốt hơn

Cách học tiếng Anh nhanh hơn và tốt hơn

Có rất nhiều trang web ghi lại kinh nghiệm cá nhân khi học tiếng Anh. Những câu chuyện này có thể bao gồm từ những cách kiểm tra cá nhân mà việc học tiếng Anh đã ảnh hưởng đến cuộc sống và cuộc sống của gia đình người đó.

Đọc tiếp →
Cách sử dụng Will, shall trong tiếng anh

Cách sử dụng Will, shall trong tiếng anh

Chúng ta dùng Will khi quyết định làm việc gì ngay lúc nói Eg: The phone is ringing. I will answer..Ta dùng Shall trong câu hói: Shall l/we (không dùng Will) khi muốn đề nghị, thính cầu. Eg: Shall I turn on the radio?

Đọc tiếp →
Cách sử dụng quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Cách sử dụng quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn dùng đề chỉ một việc đã xảy ra trước một hành động quá khứ khác, và trong khi hành động quá khứ thứ hai xảy ra, thì hành động quá khứ thứ nhất vẫn tiếp tục.

Đọc tiếp →
Quá khứ hoàn thành trong tiếng anh

Quá khứ hoàn thành trong tiếng anh

Quá khứ hoàn thành được Chúng ta sử dụng thì Quá khứ hoàn thành để chỉ một sự việc đã xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ với You/We/They/He/She/It had seen Jane before.

Đọc tiếp →
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn hay hiện tại hoàn thành?

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn hay hiện tại hoàn thành?

Ta dùng Hiện tại hoàn thành tiếp diễn để nói sự việc đã và đang diễn ra nhưng chỉ chú ý đến bản thân hành động. Hành động đó đã hoàn thành hay chưa không quan trọng. Hiện tại hoàn thành nói tới kết quả của hành động chứ không quan tâm tới bản thân hành động.

Đọc tiếp →
10 lời khuyên hữu ích để tự học tiếng Anh

10 lời khuyên hữu ích để tự học tiếng Anh

10 lời khuyên hữu ích để tự học tiếng Anh Vì có một số cách tuyệt vời và rất hiệu quả khác mà bạn có thể học tiếng Anh - mà không cần sự trợ giúp của giáo viên tiếng Anh.

Đọc tiếp →
​Cách cải thiện tiếng Anh của bạn khi xem phim

​Cách cải thiện tiếng Anh của bạn khi xem phim

Bên ngoài lớp học, có rất nhiều cách để tiếp tục học tiếng Anh. Hầu hết chúng là những hoạt động thú vị mà bạn đã làm! Gần đây, chúng tôi đã khám phá đọc sách, vở kịch và câu chuyện tiếng Anh để cải thiện ngôn ngữ của bạn.

Đọc tiếp →
Dưới đây là 101 điều bạn có thể làm để cải thiện tiếng Anh

Dưới đây là 101 điều bạn có thể làm để cải thiện tiếng Anh

Bạn tự ti mình học kém tiếng anh nhưng có lẽ lỗi lớn nhất của bạn là không tự tìm cách nâng cao kỹ năng của mình. Dưới đây là 101 điều bạn có thể làm để cải thiện tiếng Anh của bạn Hãy thử cùng Tienganhnow !

Đọc tiếp →
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng anh

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng anh

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng anh cho ta biết Một hành động đã kết thúc gần đây hoặc vừa mới kết thúc. Hành động này có sự liên hệ với hiện tại.

Đọc tiếp →
Hiện tai hoàn thành hay quá khử đơn?

Hiện tai hoàn thành hay quá khử đơn?

Hiện tai hoàn thành hay quá khử đơn? Hiện tại hoàn thành cho ta biết cà về quá khứ và hiện tại. Quá khứ đơn để nói sự việc đã xảy ra trong quá khứ, không còn liên quan gì đến hiện tại.

Đọc tiếp →
Thì hiện tại hoàn thành với JUST, ALREADY, YET, FOR and SINCE, etc

Thì hiện tại hoàn thành với JUST, ALREADY, YET, FOR and SINCE, etc

Thì hiện tại hoàn thành với JUST, ALREADY, YET, FOR and SINCE, etc Chúng ta dùng for và since để nói một sự việc xảy ra trong bao lâu. Nhưng có sự khác biệt trong cách dùng của since và for.

Đọc tiếp →
Khi nào sử dụng thì hiện tại hoàn thành trong giao tiếp?

Khi nào sử dụng thì hiện tại hoàn thành trong giao tiếp?

Thi Hiện tại hoàn thành cho chúng ta biết về quá khứ và hiện tại được sử dụng trong câu khẳng định, phủ định và nghi vấn trong giao tiếp.

Đọc tiếp →
Khi nào sử dụng Quá khứ tiếp diễn hay quá khứ đơn?

Khi nào sử dụng Quá khứ tiếp diễn hay quá khứ đơn?

Khi nào sử dụng Quá khứ tiếp diễn hay quá khứ đơn? Chúng ta dùng Quá khứ đơn cho một hành động đã kết thúc trong quá khứ và dùng Quá khứ tiếp diễn để nỏi về một hành động mà ta đang thực hiện trong quá khứ.

Đọc tiếp →
Cách sử dụng quá khử tiếp diễn trong tiếng anh

Cách sử dụng quá khử tiếp diễn trong tiếng anh

Thì quá khứ tiếp diễn dùng để diễn đạt Hành động đang xảy ra trong quá khứ thì bị một hành động khác “chen ngang” (khi đang... thì bỗng...). Hai hành động cùng đồng thời xảy ra trong quá khứ.

Đọc tiếp →
Động từ dùng trong thì Quá khứ đơn was và were

Động từ dùng trong thì Quá khứ đơn was và were

Động từ dùng trong thì Quá khứ đơn tận cùng bằng đuôi ed, gọi là động từ có quy tắc. Quá khứ của động từ To be là was và were. Quá khứ đơn không tận cùng bằng đuôi ed (động từ bất quy tắc)

Đọc tiếp →
Động từ chỉ trạng thái và động từ chỉ hành động

Động từ chỉ trạng thái và động từ chỉ hành động

Động từ chỉ trạng thái và động từ chỉ hành động Động từ trạng thấi (state verb) cho biết tình trạng, trạng thái của sự việc. Động từ hành động (action verb) cho ta biết điều gì đang xảy ra. Các động từ chỉ trạng thái này không dùng với dạng tiếp diễn trừ khi nó mang nghĩa khác.

Đọc tiếp →