Chia sẻ kiến thức IT

Khi nào sử dụng thì hiện tại đơn hay hiện tại tiếp diễn ?

Khi nào sử dụng thì hiện tại đơn hay hiện tại tiếp diễn ?

Khi nào sử dụng thì hiện tại đơn hay hiện tại tiếp diễn ? Hiện tại đơn Đề cập đến các sự việc, hiện tượng chung chung. Tiếp diễn dùng Diễn tả những sự việc xảy ra ngay lúc nói hay xung quanh lúc nói nhưng hành động chưa chấm dứt.

Đọc tiếp →
Thì hiện tại đơn và cách sử dụng trong giao tiếp

Thì hiện tại đơn và cách sử dụng trong giao tiếp

Thì hiện tại đơn và cách sử dụng trong giao tiếp Định nghĩa: Thì hiện tại đơn (the present simple) diễn tả một việc chung chung hoặc lặp lại nhiều lần. Với Thể phủ định và thể nghi vấn của hiện tại đơn luôn xuất hiện trợ động từ.

Đọc tiếp →
Thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng anh

Thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng anh

Thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng anh dùng diễn tả một hành động đang diễn ra ở thời điểm hiện tại. Cách dùng này thường đi kèm với các phó từ: now, at the moment, at present (hiện nay, bây giờ, lúc này)...

Đọc tiếp →
Cách sử dụng tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp

Cách sử dụng tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp

Cách sử dụng tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp Tân ngữ gián tiếp (indirect object) là tân ngữ chì đồ vật hoặc người mà hành động xảy ra đối với (hoặc dành cho) đồ vật hoặc người đó.

Đọc tiếp →
Từ loại danh từ, tinh từ, động từ trong tiếng anh

Từ loại danh từ, tinh từ, động từ trong tiếng anh

Từ loại danh từ, tinh từ, động từ trong tiếng anh Động từ (verb): am, are, doing, participating Danh từ (noun): seminar, Hanoi Tower Building, Tính từ (adjective), Trạng từ (adverb)

Đọc tiếp →