IDIOMS Thành ngữ là gì? Các ví dụ cơ bản vể thành ngữ?


Author : Hải Nguyên Created : 4/1/20, 5:21 AMIDIOMS Thành ngữ là gì? Các ví dụ cơ bản vể thành ngữ? Vì thành ngữ được hiểu theo nghĩa bóng nên khi dịch các thành ngữ phần lớn ta không thể dịch tương đương từng từ mà phải hiểu được ý nghĩa của thành ngữ đó và tìm những cách diễn đạt phù hợp.


IDIOMS Thành ngữ là gì? Các ví dụ cơ bản vể thành ngữ?

- Thành ngữ là gì: là các từ, cụm từ được sử dụng phổ biến mà ý nghĩa của nó không đơn thuần là nghĩa đen của các từ ghép lại mà thường hiểu theo nghĩa bóng. Trong Tiếng Việt ta cũng có rất nhiều thành ngữ như thế này. Ví dụ: mặt hoa da phấn

- Tương tự như vậy trong Tiếng Anh các em có thể thấy những cụm từ như: over the moon (không phải là qua mặt trăng mà thành ngữ này để chỉ tâm trạng đang rất hạnh phúc, tiếng Việt mình có thể là “đang lâng lâng trên mây”.)

- Vì thành ngữ được hiểu theo nghĩa bóng nên khi dịch các thành ngữ phần lớn ta không thể dịch tương đương từng từ mà phải hiểu được ý nghĩa của thành ngữ đó và tìm những cách diễn đạt phù hợp.
Một số ví dụ về thành ngữ trong tiếng anh:
Idioms (Thành ngữ) Meaning and example (Ý nghĩa và ví dụ)
1.Water off a duck’s back Đây là một thành ngữ thường dùng để chê trách, hoặc phê phán, hàm
Ý "không có tác dụng gì với ai" tương đương với thành ngữ trong Tiếng Việt là “nước đổ đầu vịt”.
 
E.g:
 
I must have told her a hundred times that she mustn’t do that.But it’swater off a duck’s back. She just keeps on doing it.
2. Bark up the wrong tree Nghĩa của thành ngữ này nếu mới nhìn qua tranh các em có thể thấy chú chó đã sủa sai cây. Nhưng thành ngữ là hiểu theo nghĩa bóng nên nghĩa của nó là "đã hiểu sai, hoặc nhầm một vấn đề gì".
 
E.g:
They thought that she didn’t want to go to the disco because she didn’t like dancing. But they were barking up the wrong tree. It was because she didn’t like the flashing lights.
3. On top of the world Thành ngữ này khá quen thuộc với chúng ta, nhưng ý nghĩa của nó là gì? “To be on top of the world” diễn tả tâm trạng đang rất hạnh phúc, lâng lâng (giống như over the moon. Tiếng Việt của chúng ta cũng có cụm từ tương tự như thế này: "lâng lâng trên mây".)
 
E.g:
She’d had such a good birthday party. She felt on top of the world.
4. Change your mind Thành ngữ này là “thay đổi ý nghĩ, quan điểm hoặc quyết định" của bạn về một vấn đề gì.
E.g:
 
  • I didn’t expect to see you here! I thought you were going to the cinema this afternoon.
 
  • I know, but it’s such a lovely day. I’ve changed my mind. I felt like being out in the sunshine.
5. Come out of one's shell Khi ta nói “He’s come out of his shell”có nghĩa là anh ấy đã bớt nhút nhát và bắt đầu hòa đồng hơn. Tiếng Việt của mình cũng có cách liên tưởng tương tự. Câu như “ thu mình vào trong vỏ ốc” có nghĩa là thu mình lại, trầm tính và ít hòa đồng thì thành ngữ “come out of your shell”là ngược lại “ra khỏi vỏ ốc của mình.”
 
E.g:
 
She was very shy when she first went to her new school, but she soon came out of her shell.
6. On the tip of my tongue Khi chúng ta nói “it’s on the tip of my tongue”có nghĩa là mình không thể nhớ ra được điều gì đó mặc dù chắc chắn mình đã biết về điều đó.
 
E.g:
-           What’s the name of the guitarist we were talking about yesterday?
 
-           Oh, dear. I can’t remember. It’s on the tip of my tongue. I know it begins with V- Valent no, Valiant. That’s it, Valiant.
7. Hit the nail on the head Thành ngữ này có nghĩa là “đã mô tả một vấn đề rất chính xác”, tương tự như trong tiếng Việt có thành ngữ “đánh đúng trọng tâm”, “gãi đúng chỗ ngứa
 
E.g:
 
-           I think the main problem in this area is the lack of a good bus service. -You’re right. You’ve hit the nail on the head.
8. A big fish in a small pond Thành ngữ này nghĩa đen là “một con cá to trong một chiếc ao nhỏ”, câu nói này khá quen thuộc với người Việt Nam. Câu này ngụ ý là người nào đó có một vị trí quan trọng nhưng chỉ là trong một tổ chức, hoặc cơ quan nhỏ, nếu họ đến một nơi lớn hơn vị trí của họ sẽ bớt quan trọng đi.
 
E.g:
-           How is Janet enjoying secondary school?
 
-           She likes it now. But it’s so different from her primary school.It took her a while to get used to the change. She used to be a big fish in a small pond but now she's at a much bigger school.
9. Break the ice Thành ngữ này thường dùng để diễn tả làm một việc gì đó để giúp mọi người thư giãn và thoải mái, đặc biệt khi mới gặp.
 
E.g:
 
-           How did you get on at your singles group?
 
-           We were all a bit embarrassed; because it was the first time we had met. But Tom broke the ice by getting us all to say our names and what our favourite TV programs were.
10. Lend me a hand Ta có thành ngữ “lend somebody a hand” nghĩa là “giúp đỡ ai”. Tiếng Việt cũng có thành ngữ tượng tự “giúp…một tay.”
 
E.g:
 
Can someone lend me a hand with these shopping bags please?They are too heavy for me to carry by myself.
 
    Idioms ( thành ngữ )
       
IDIOM NGHĨA VÍ DỤ  
       
Apple of his Người hoặc vật rất được yêu thích. The little girl is the apple of her  
eye. grandfather's eye.  
   
       
A little bird told Một bí mật, khi người ta không muốn nói A little bird told me that there is  
me rằng mình biết điều gì đó. one more piece of cake in the  
fridge.  
     
       
A piece of cake Điều gì đó rất dễ thực hiện. Oh, that's a piece of cake - let me  
try.  
     
       
Card up your Có một điều bí mật mà bạn có thể tận She still has one card up her sleeve  
sleeve dụng sau này. – she knows the director.  
       
Finding a needle Khó tìm kiếm, như mò kim đáy bể Finding that book, is like looking  
in a haystack   for a needle in a haystack.  
       
Go the extra Khi bạn vượt quá mức mong đợi (của I expect you, my son, to go the  
mile người khác) extra mile.  
       
  Trở nên quan tâm đến môi trường, tái chế,    
Going Green sử dựng năng lượng xanh, thức ăn và các Are you going green?  
  sản phẩm được chế biến hữu cơ …    
       
  Kế hoạch không khả thi, có nhiều khả You built that boat like a house of  
House of cards cards,  
  năng là sẽ thất bại I am not getting in!  
     
       
It’s raining cats Trời mưa rất to Did you bring an umbrella? It's  
and dogs   raining cats and dogs outside!  
       
New York Diễn ra hoặc trôi qua rất nhanh My life passed by like a New York  
minute minute.  
   
       
No man is an island Ai cũng cần hỗ trợ và giúp đỡ You cannot fight them all alone,  
  no man is an island, let us help you  
     
Saved by the
bell
Được cứu nguy đúng lúc khỏi một tình
huống khó khăn hay nguy hiểm
I was saved by the bell, didn't have
to answer the hard question.
 
There's no point
crying over spilt
milk
Chẳng ích gì khi mãi buồn chán vì một lỗi
lầm không thể sửa chữa, khắc phục được
Well, what's happened is behind
us. There is no point in crying over
spilt milk now.
 
'Til the cows
come home
Phải đợi chờ trong một khoảng thời gian
rất dài
 
I am going to wait here 'til the
cows come home.
 
Under the
weather
Cảm thấy không khỏe lắm. You don't look so good, are you
feeling under the weather?
 
   
 

Chúc bạn thành công !

Tin Tức Liên Quan:

⇒ 27 thành ngữ tiếng anh thường dùng

⇒ khi nào dùng was khi nào dùng were