Chia sẻ kiến thức IT

khi nào sử dụng tính từ hay phó từ trong giao tiếp

khi nào sử dụng tính từ hay phó từ trong giao tiếp

khi nào sử dụng tính từ hay phó từ trong giao tiếp Ta có thê sử dụng trạng từ theo nhiều cách khác nhau. Trạng từ nhu really hay very có thế kết hợp với một tính từ hay một trạng từ khác. Trạng từ như fortunately hay perhaps đề cập tới toàn tình huống.

Đọc tiếp →
Cách sử dụng the + tính từ trong tiếng anh

Cách sử dụng the + tính từ trong tiếng anh

Cách sử dụng the + tính từ trong tiếng anh Có một số tính từ kết hợp với the để nói về một nhóm người trong xã hội, ví dụ: the disabled những người tàn tật, the blind những người mù: the bind, the deaf, the dead, the disabled, the handicapped, the living, the sick

Đọc tiếp →
Cách xác định vị trí của tính từ trong tiếng anh

Cách xác định vị trí của tính từ trong tiếng anh

Cách xác định vị trí của tính từ trong tiếng anh Trong các ví dụ trên ta dùng danh từ glass như một tính từ để miêu tả the window (cửa sô). Khi ta sử dụng thêm một tính từ thì tính từ đó đứng trước các danh từ. Đôi khi ta có thể đặt dấu phẩy (,) giữa các tính từ từ nhóm 1 tới nhóm 3. the nice, famou

Đọc tiếp →
Hướng dẫn phân biệt và cách sử dụng tính từ

Hướng dẫn phân biệt và cách sử dụng tính từ

Hướng dẫn phân biệt và cách sử dụng tính từ Một số tính từ tương tự như trên là: afraid, alone, ashamed, awake, alive, content (=happy), fine (= in good health), glad, unwell, well. Tính từ là nhũng từ boring, good, silent. Từ boring miêu tả the play (vờ kịch) và nói cho chúng ta biết vở kịch như th

Đọc tiếp →
Cách sử dụng Everyone, something trong tiếng anh giao tiếp

Cách sử dụng Everyone, something trong tiếng anh giao tiếp

Cách sử dụng Everyone, something trong tiếng anh giao tiếp Với các từ every, some và no ta có thể thành lập các tù’ khác với đuôi one, body, thing và where. Sau những từ chứa one hay body ta thường sử dụng they/ them/ their dù động từ chính chia ờ dạng số ít.

Đọc tiếp →
Cách sử dụng đại từ one/ones trong tiếng anh

Cách sử dụng đại từ one/ones trong tiếng anh

Cách sử dụng đại từ one/ones trong tiếng anh Trong một số câu ta có thế đê one/ ones hoặc bỏ chúng đi đều được nếu như đặt sau this, that, these và those; sau each hay another; sau which; hay sau dạng so sánh hơn nhất, ví dụ như biggest.

Đọc tiếp →
Cách sử dụng all, half, most, some, no va none

Cách sử dụng all, half, most, some, no va none

Cách sử dụng all, half, most, some, no va none trong giao tiếp Ta có thê sử dụng các từ trên trước danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được.Ta có thê dùng all (of), half (of), most of và some of Ta có thể sử dụng all với một mệnh đề có nghĩa là “mọi thứ” hay “thứ duy nhất”

Đọc tiếp →
Cách sử dụng a lot of, lots of, many, much, a few and a little

Cách sử dụng a lot of, lots of, many, much, a few and a little

Cách sử dụng a lot of, lots of, many, much, a few and a litt Few và little (không đi kèm a) thường mang ngữ điệu trang trọng hon.Trong ngữ cảnh trang trọng, đôi lúc chúng ta có thề sử dụng many và much trong càu khắng định. Còn trong đàm thoại, chúng ta thường sử dụng a lot of hay lots of.

Đọc tiếp →
Cách sử dụng some và any

Cách sử dụng some và any

Some và any đứng trước danh từ số nhiều hay danh từ không đếm được. Ta thường sử dụng some trong câu khẳng định và any trong câu phủ định hoặc trong câu có nghĩa phủ định.

Đọc tiếp →
Cách sử dụng quite a, such a, what a

Cách sử dụng quite a, such a, what a

Sau quite, such và what ta có thê dùng với cụm từ a/an. Ví dụ như a story. Thường cũng đi kèm với tính từ như such a good team. Trong câu cảm thán ta dùng what a/an với danh từ số ít và what với danh từ số nhiều hay danh từ không đếm được

Đọc tiếp →
Cách sử dụng mạo từ The trong tiếng anh

Cách sử dụng mạo từ The trong tiếng anh

Mạo từ xác định the có thể được dùng với danh từ đếm được và danh từ không đếm được, số ít hoặc số nhiều. Ta không dùng the trước một danh từ khi ta chi muốn nói chung Chúng ta dùng the + tính từ (không có danh từ đi kèm) khi nói về những nhóm người nhất định nào đó trong xã hội

Đọc tiếp →
Ví dụ và cách sử dụng a/an, one và some

Ví dụ và cách sử dụng a/an, one và some

Ví dụ và cách sử dụng a/an, one và some Truớc danh tù số ít ta có thể dùng a/an Ta dùng some với danh từ đếm được số nhiều. Some = a number of; a few of (một so, một vài) nhưng chúng ta không nói hay không biết chinh xác bao nhiêu.

Đọc tiếp →
So sánh ví dụ sử dụng a/an và the

So sánh ví dụ sử dụng a/an và the

So sánh ví dụ sử dụng a/an và the Chúng ta dùng the khi mà vật hay người mà chúng ta đề cập tới đã được xác định rõ ràng trong một ngữ cảnh cụ thể hoặc đã được biết.

Đọc tiếp →
Danh từ số ít và danh từ số nhiều trong tiếng anh

Danh từ số ít và danh từ số nhiều trong tiếng anh

Một số danh từ luôn ở dạng số nhiều (có s) và chia động từ ở dạng số nhiều. Những danh từ sau tận cùng bằng -s nhưng thường không có nghĩa số nhiều : Ví dụ: Trousers (quần dài), jeans (quần gin), shorts (quần sọoc)

Đọc tiếp →
Các dạng sở hữu của danh từ tiếng anh

Các dạng sở hữu của danh từ tiếng anh

Chúng ta thường dùng ’s khi danh từ đầu tiên là người hay động vật Đối với các sự vật, tư tưởng.. .ta thường dùng .. .of....Ta có thể dùng -’s hay of... đối với các tổ chức (= một nhóm người). Vì vậy ta có thế nói Sau danh từ số ít, chúng ta dùng -’s. Sau một danh từ số nhiều (tận cùng bằng —s)

Đọc tiếp →
​Danh từ đếm được với a/an và some

​Danh từ đếm được với a/an và some

Các danh tù’ đếm được có thể có dạng số ít (singular) hay số nhiều (pluraĩ) Trước danh từ đếm được số ít ta có thể dùng a/an Ta dùng a/an để nói rằng vật gì đó hay ai đó là giống gì, làm gì, loại gì hay như thế nào

Đọc tiếp →
Cách sử dụng các động từ + ing trong tiếng anh

Cách sử dụng các động từ + ing trong tiếng anh

Cách sử dụng các động từ + ing trong tiếng anh Nếu các động từ trên được theo sau bởi một động tù’ nào khác thì động tù’ đứng sau phải được thêm -ing hoặc Can’t hay couldn’t đi cùng với help, resist, face và stand.

Đọc tiếp →
16 bài tập excel cơ bản nâng cao + Lời giải

16 bài tập excel cơ bản nâng cao + Lời giải

Thật tất cả các bạn đang tự học excel không thể bỏ qua được 16 bài tập excel cơ bản nâng cao + Lời giải có đáp án dưới đây của chúng tôi. Nó rất hay, hiệu quả trong việc nâng cao kỹ năng sử dụng excel của bạn.

Đọc tiếp →
Hướng dẫn sử dụng cấu trúc động từ + to + động từ nguyên mẫu

Hướng dẫn sử dụng cấu trúc động từ + to + động từ nguyên mẫu

Hướng dẫn sử dụng cấu trúc động từ + to + động từ nguyên mẫu Cũng có thể dùng “to” sau các động từ: seem (dường như), appear (có vẻ), tend (có khuynh hướng), pretend (giả vờ), claim (phàn nàn)

Đọc tiếp →
Muốn nói nhờ ai làm việc gì bằng tiếng anh

Muốn nói nhờ ai làm việc gì bằng tiếng anh

Muốn nói nhờ ai làm việc gì bằng tiếng anh Chúng ta cũng có thể dùng get something done thay cho have something done, nhung get mang nghĩa thân mật hơn have..ta có thể dùng thì hoàn thành hay tiếp diễn (have had, are having)

Đọc tiếp →