Sử dụng danh từ + Danh từ trong tiếng anh


Author : Hải Nguyên Created : 1/19/20, 6:23 PMTa thường dùng hai danh từ đứng liền nhau (danh từ + danh từ) đế chi một vật, một người, một tư tưởng Khi các danh từ đứng liền nhau như vậy, có khi ta viết chúng dính lại thành một từ và có khi tách riêng thành hai từ.


Sử dụng danh từ + danh từ trong tiếng anh

A: Ta thường dùng hai danh từ đứng liền nhau (danh từ + danh từ) đế chi một vật, một người, một tư tưởng.. .Ví dụ:
  • a car accident: một tai nạn xe hơi
  • a cookery book: sách dạy náu ốm
  • income tax:     thu nhập
Danh từ đứng trước có vai trò như một tính từ - nó cho chúng ta biết vật người tư tưởng... là thuộc loại nào, để làm gì. Ví dụ:
A tennis ball = một trái banh đê chơi tennis.
A car accident = một tai nạn xảy rơ khi đang lái xe hơi. Vi thế ta có thê nói:
A television camera: Một máy quay hình tivi A television program: Một chương trình tivi
A television studio: Một trường quay tivi
A television product: Một nhà san xuất tivi
(tất cà những người hay vật có liên quan tới tivi) Language problems: Các van đề về ngôn ngữ Marriage problems: Các vấn đề về hôn nhân Health problems: Các vấn để về sức khoẻ Work problems: ( ác vấn đề về việc làm
1 là} so sanh
A garden vegetables ■ ■ raw trồng ơ vườn
A vegetable garden ■ vườn tròng rau
Từ đứng đầu thường có tận cùng là ing. thi đây thường là các đồ Vật dùng 
đế làm một việc gì đó:
a washing machine: máy giặt quần áo
a swimming pool: hồ bơi
a dining room: phòng ăn
Đôi khi có nhiều hơn hai danh từ đứng liền nhau
-1 waited at the hotel reception desk. (= a desk)
Tôi đã chờ tại bàn tiêp tân của khách sạn.
- We watched the World Swimming Championship on television. Chúng tôi đã theo dõi giải vô địch bơi lội thê giới trên tivi.
- Everyone is talking about the government corruption scandal.
Mọi người đang bàn tán về vụ bê bối tham nhũng của chỉnh phủ.

B. Khi các danh từ đứng liền nhau như vậy, có khi ta viết chúng dính lại thành một từ và có khi tách riêng thành hai từ. Ví dụ:
a headache: cơn đau đẩu
toothpaste: kem đánh răng
a weekend: kỳ nghỉ cuối tuần
a swimming pool: hồ bơi
Thường không có quy tắc chính xác cho điều này. Neu bạn không chắc chắn, thì tốt hơn là nên viết thành hai từ.
c. Lưu ý sự khác nhau qua ví dụ:
a windglass: một cái ly đê uông rượu có thê rông
A glass of wine: một ly rượu = cái ly có rượu trong đỏ
a toolbox: một hộp đựng dụng cụ có thế rỗng
a box of tools: một hộp có đựng dụng cụ
D. Khi chúng ta dùng danh từ + danh từ, danh từ đứng trước giống như là tính từ. Nó thường ở dạng số ít (singular) nhưng về nghĩa thì lại là số nhiều. Ví dụ như a bookstore (cửa hàng sách) là cửa hàng nơi bạn có thể mua các quyến sách, an apple tree là cây mà có những trái táo. Tương tự chúng ta nói:
A four-hour trip (không nói “a four - hours trip”)
Một cuộc hành trĩnh dài bôn giờ.
Hai danh từ thường được viết riêng biệt nhưng đôi lúc ta vẫn thây chúng được viết liền với nhau có dùng dấu nối (-) như một từ đơn tea-table (ở bàn uống trà), tea -room (phòng trà)
Thường không có quy luật chính xác cho việc kết nối các từ hay không. Nêu không chắc chắn, một cách an toàn nhất là ta viết hai từ đó riêng biệt.

Xem thêm: Danh từ số ít và danh từ số nhiều  && Các dạng sở hữu của danh từ

Chúc bạn thành công!