Tổng hợp tất cả câu thành ngữ tiếng anh tương tự tiếng việt


Author : Hải Nguyên Created : 4/1/20, 4:02 AMThế giới hiện tại các nền văn hóa được giao lưu với nhau, học hỏi lẫn nhau sẽ có một số đặc điểm giống nhau. Tổng hợp tất cả câu thành ngữ tiếng anh tương tự tiếng việt bạn cùng tham khảo.


Tổng hợp tất cả câu thành ngữ tiếng anh tương tự tiếng việt

Thế giới hiện tại các nền văn hóa được giao lưu với nhau, học hỏi lẫn nhau sẽ có một số đặc điểm giống nhau. Tổng hợp tất cả câu thành ngữ tiếng anh tương tự tiếng việt bạn cùng tham khảo.

Xa mặt cách lòng: Out of sight, out of mind
 
Tai vách mạch rừng: Walls have ears
 
Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi: Spare the rod, spoil the child
 
Của rẻ là của ôi: The cheapest is the dearest
 
Ai giàu ba họ, ai khó ba đời
 
Every dog has its/ his day
 
The longest day must have an end
 
The morning sun never lasts a day
 
Ba hoa chích chòe
 
Talk hot air
 
Have a loose tongue
 
Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng
 
He who sees through life and death will meet most success
 
Cả thèm chóng chán
 
Soon hot, soon cold
 
Cầm đèn chạy trước ô tô
 
Run before one’s hourse to market
 
Rush into hell before one’s father
 
Có tật giật mình
 
There’s no peace for the wicked
 
Dã tràng xe cát biển đông
 
Build something on sand
 
Fish in the air
 
Beat the air
 
Đã nói là làm
 
So said so done
 
Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên
 
Love cannot be forced/ compelled
 
Gậy ông đập lưng ông
 
Make a rod for one’s own back
 
Ăn cháo đá bát
 
Bite the hands that feed
 
Eaten bread is soon forgotten
 
Học vẹt
 
Learn something by rote
 
Ích kỉ hại nhân
 
It is an ill turn that does no good to anyone
 
Kén cá chọn canh
 
Pick and choose
 
Khẩu phật tâm xà
 
A honey tongue, a heart of gall
 
Không biết thì dựa cột mà nghe
 
If you cannot bite, never show your teeth
 
The less said the better
 
Làm dâu trăm họ
 
Have to please everyone
 
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
 
Man proposes, God disposes
 
Năm thì mười họa
 
Once in a blue moon
 
Phép vua thua lệ làng
 
Custom rules the law
 
Qua cầu rút ván
 
Burn one’s boats/ bridges
 
Rượu vào lời ra
 
Drunkenness reveals what soberness conceals
 
Suy bụng ta ra bụng người
 
A wool-seller knows a wool buyer
 
Sự thật mất lòng
 
Nothing stings like truth
 
Ta về ta tắm ao ta
 
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
 
There’s no place like home
 
Tẩm ngẩm chết voi
 
Dumb dogs are dangerous
 
Still water runs deep
 
Be ware of silent dog and still water
 
Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói
 
First think, then speak
 
Second thoughts are best
 
Think today, speak tomorrow
 
Vạch áo cho người xem lưng
 
Tell tales out of school
 
Xanh vỏ đỏ lòng
 
A fair face my hide a foul heart
 
Appearances are deceptive
 
Yêu nhau yêu cả đường đi Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng
 
Love me love my dog
 
He that loves the tree loves the branch
 
 
Chí lớn thường gặp nhau,
 
Great minds think alike
 
đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”
 
Birds of the same feather stick together
 
Suy bụng ta ra bụng người.
 
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
 
Gratitude is the sign of noble souls
 
Máu chảy, ruột mềm.
 
 
Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
 
Blood is much thicker than water.
 
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
 
Laugh and grow fat.
 
Laughter is the best medicine.
 
Đừng chế nhạo người
 
Laugh and the world will laugh with you
 
Cười người hôm trước, hôm sau người cười
 
He, who has last laugh, laughs best He who laughs last, last best
 
 
Lòi nói là bạc, im lặng là vàng
 
Speech is silver, but silence is golden
 
Cân lời nói trước khi nói – Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói
 
Words must be weighed, not counted.
 
Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.
 
United we stand, divided we fall
 
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
 
Travelling forms a young man
 
Tai nghe không bằng mắt thấy
 
A picture worths a thousand words
 
An ounce of image is worth a pound of performance.
 
Vạn sự khởi đầu nan.
 
It is the first step that counts
 
Có công mài sắt có ngày nên kim
 
Practice makes perfect
 
Có chí, thì nên
 
Chớ để ngày may những gì mình có thể làm hôm nay.
 
Makes hay while sunshines.
 
Trèo cao té nặng (đau)
 
Tham thì thâm grasp all, lose all.
 
Tham thực, cực thân.
 
Dĩ hoà vi quý.
 
Ở hiền gặp lành.
 
Ăn theo thuở, ở theo thời.
 
Other times, other manner
 
Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.
 
Pay a man back in the same coin
 
Tay làm hàm nhai
 
no pains, no gains
 
Phi thương,bất phú
 
nothing ventures, nothing gains
 
Mỗi thời, mỗi cách
 
Other times, other ways
 
Túng thế phải tùng quyền
 
Neccessity knows no laws.
 
Cùng tắc biến, biến tắc thông.
 
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
 
Man propose, god dispose
 
Mạnh vì gạo, bạo vì tiền
 
Trong khốn khó, mới biết bạn hiền
 
Yêu nên tốt, ghét nên xấu.
 
Dục tốc bất đạt
 
Haste makes waste.
 
có mới, nới cũ
 
Cuả thiên, trả địa.
 
Ill-gotten, ill-spent
 
Dễ được, dễ mất.
 
Easy come, easy goes.
 
Nói dễ , Khó làm .
 
Easier said than done.
 
Còn nước, còn tát.
 
Xa mặt, cách lòng.
 
Đừng xét đoán người qua bề ngoài
 
Do not judge the book by its cover
 
Do not judge poeple by their appearance
 
Thắng là vua, thua là giặc.
 
Đen tình, đỏ bạc.
 
Gieo nhân nào, Gặt quả đó
 
What goes round goes round
 
Không gì tuyệt đối
 
Thùng rổng thì kêu to.
 
Hoạ vô đon chí.
 
Có tật thì hay giật mình.
 
He who excuses himself, accuses himself
 
Tình yêu là mù quáng.
 
Affections blind reasons. Love is Blind.
 
Cái nết đánh chết cái đẹp.
 
Beauty dies and fades away but ugly holds its own
 
Chết vinh còn hơn sống nhục.
 
Better die a beggar than live a beggar
 
Better die on your feet than live on your knees
 
Có còn hơn không.
 
Something Better than nothing
 
If you cannot have the best, make the best of what you have
 
Lời nói không đi đôi với việc làm.
 
Do as I say, not as I do
 
Sinh sự, sự sinh.
 
Don ‘t trouble trouble till trouble trouuubles you
 
Rượu vào, lời ra.
 
Drunkness reveals what soberness conceallls
 
Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
 
For mad words, deaf ears.
 
Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.
 
Fortune smiles upon fools
 
Trời sinh voi, sinh cỏ.
 
God never sends mouths but he sends meat
 
Phòng bịnh, hơn chửa bịnh
 
Good watch prevents misfortune
 
Hữu xạ tự nhiên hương.
 
Good wine needs no bush
 
Đánh chết cái nết hong chừa.(?)
 
Habit is the second nature
 
Đèn nhà ai nấy sáng.
 
Half the world know not how the other haaalf lives
 
Cái nết đánh chết cái đẹp.
 
Handsome is as handsome does Beauty in the eye of the beholder.
 
Giận quá, mất khôn
 
Hatred is as blind as love
 
Điếc không sợ súng.
 
He that knows nothing doubts nothing
 
No bụng đói con mắt.
 
His eyes are bigger than his belly
 
Liệu cơm gắp mắm, liệu con gả chồng.
 
Honesty is the best policy
 
If we can’t as we would, we must do as we can
 
Miệng hùm, gan sứa.
 
If you cannot bite, never show your teeth (don’t bark)
 
Lắm mối tối nằm không.
 
If you run after two hares, you’ll catch none
 
Đã trót thì phải trét.
 
If you sell the cow, you will sell her milk too
 
Xem việc biết người.
 
Judge a man by his work
 
Cha nào, con nấy.
 
Like father, like son
 
Ăn miếng trả miếng.
 
Measure for measure; Tit For Tat; An Eye For An Eye, a Tooth For A Tooth.
 
Việc người thì sáng, việc mình thi quang
 
Men are blind in their own cause
 
Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.
 
Neck or nothing
 
Trăm nghe không bằng mắt thấy.
 
Observations is the best teacher
 
Con sâu làm sầu nồi canh.
 
One drop of poison infects the whole of wine
 
Sai một ly đi một dặm.
 
One false step leads to another
 
Thời gian qua, cơ hội khó tìm lại.
 
Opportunities are hard to seize
 
Im lặng tức là đồng ý.
 
Silence gives consent
 
Chín người, mười ý.
 
So many men, so many minds
 
Lực bất tòng tâm.
 
Người thâm trầm kín đáo thường là người có bản lĩnh hơn người.
 
Still waters running deep
 
Càng đông càng vui.
 
The more, the merrier
 
Không có lửa sao có khói.
 
There is no smoke without fire Where ther is smoke, there is fire
 
Tai vách, mạch rừng.
 
Two wrongs do not make a right
 
Walls have ears
 
Gieo gió, gặt bão
 
We reap as we sow
 
Có Tật, giật mình
 
He who excuses himself, accuses himself
 
Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm.
 
When the cat is away, the mice will play
 
Dậu đổ, bìm leo.
 
When the tree is fallen, everyone run to it with his axe
 
Bén mùi uống nữa. Chứng nào tật nấy.
 
Who drinks, will drink again
 
Hy Vọng Hão Huyền
 
Don’t count your chicken before they hatch. (Đừng đếm gà trước khi nó nở)
 
Don’t look at the gift in the horse mouth. (Đừng nhìn quà tặng từ trong miệng ngựa)
 
Easy come, easy go:
 
Của thiên trả địa.
 
Seeing is believing:
 
Tai nghe không bằng mắt thấy.
 
Easier said than done: Nói thì dễ, làm thì khó.
 
One swallow does not make a summer:
 
Một con én không làm nên mùa xuân.
 
Time and tide wait for no man:
 
Thời giờ thấm thoát thoi đưa
 
Grasp all, lose all:
 
Tham thì thâm
 
Let bygones be bygones:
 
Hãy để cho quá khứ lùi vào dĩ vãng
 
Hand some is as handsome does:
 
Cái nết đánh chết cái đẹp.
 
When in Rome, do as the Romes does:
 
Nhập gia tuỳ tục
 
Clothes does not make a man:
 
Manh áo không làm nên thầy tu.
 
Don’t count your chickens, before they are hatch:
 
Chưa đỗ ông Nghè đã đe Hàng tổng
 
A good name is better than riches:
 
Tốt danh hơn lành áo
 
Call a spade a spade:
 
Nói gần nói xa chẳng qua nói thật
 
Beggar’s bags are bottomless:Lòng tham không đáy
 
Cut your coat according your clothes:
 
Liệu cơm gắp mắm
 
Bad news has wings:
 
S ư u t ầ m , t ổ n g h ợ p P a g e 55 | 69
 
Idioms ( thành ngữ )
 
Tiếng dữ đồn xa
 
Doing nothing is doing ill:
 
Nhàn cư vi bất thiện
 
A miss is as good as a mile:
 
Sai một li đi một dặm
 
Empty vessels make a greatest sound:
 
Thùng rỗng kêu to
 
A good name is sooner lost than won:
 
Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng
 
A friend in need is a friend indeed:
 
Gian nam mới hiểu bạn bè
 
Each bird loves to hear himself sing:
 
Mèo khen mèo dài đuôi
 
Habit cures habit:
 
Lấy độc trị độc
 
Honesty is best policy:
 
Thật thà là cha quỷ quái
 
Great minds think alike:
 
Tư tưởng lớn gặp nhau
 
Go while the going is good:
 
Hãy chớp lấy thời cơ

Chúc bạn thành công !

Tin Tức Liên Quan:

⇒ Thành ngữ là gì?

⇒ thành ngữ tiếng anh chủ đề về động vật