Cách xác định vị trí của tính từ trong tiếng anh


Author : Hải Nguyên Created : 4/1/20, 5:29 AMCách xác định vị trí của tính từ trong tiếng anh Trong các ví dụ trên ta dùng danh từ glass như một tính từ để miêu tả the window (cửa sô). Khi ta sử dụng thêm một tính từ thì tính từ đó đứng trước các danh từ. Đôi khi ta có thể đặt dấu phẩy (,) giữa các tính từ từ nhóm 1 tới nhóm 3. the nice, famou


Cách xác định vị trí của tính từ trong tiếng anh

A: Giói thiệu
 
- He has got a long blue shirt.
 
Anh ta có một chiếc CIO sơ mi dài màu xanh.
 
- It’s a quiet little restaurant.
 
Đó là một hiên ăn nhỏ và yên tĩnh.
 
CÓ thê sử dụng nhiêu lum một tính từ trước một danh từ dựa theo một quy tắc sắp xếp chuẩn.
 
ỏu Không dùng', a litre restaurant /?ạy a blue shirt.
 
a glass window (một cánh cửa sô bằng kính} a stone wall (một bức tường đã)
 
Trong các ví dụ trên ta dùng danh từ glass như một tính từ để miêu tả the window (cửa sô). Khi ta sử dụng thêm một tính từ thì tính từ đó đứng trước các danh từ.
 
a heavy glass window (một cánh cửa sô bằng kính nặng)
 
a great stone wall (một hức tường bang đá to lém)

c. VỊ tri của tính tù

Ta sắp xếp các tính từ theo ý nghĩa của chúng. Dưới đây là cách sắp xếp thông dụng:
 
Số thứ tự Nhóm Ví dụ Lưu ý
1 Ý kiến, đánh giá (tốt như thế nào?) awful, great, nice, terrible, wonderful, v.v... Tính từ chỉ tốt như thế nào, lớn như thế nào đứng đầu tiên
2 Kích cỡ (to như thế nào?) large, small, long, short, tall,.v.v...
3 Chất lượng, đặc tính quiet, famous, important, soft, wet, difficult, fast, angry, warm,.v.v.. Hầu hết các tính từ này đứng kế tiếp nếu nó không thuộc vào nhóm khác.
4 Tuổi tác new, old, v.v...  
5 Màu sắc red, blue, green, black, v.v...  
6 Nguồn gốc (từ đâu tới?) American, British,
French, v.v...
 
7 Chất liệu (làm từ cái gì?) stone, plastic, steel, paper. Một số có thể là danh từ
8 Kiểu loại (loại gì?) an electric knife, political answers, road transport.  
9 Mục đích (để làm gì?) a bath towel, a bread knife.  
 
Dưới đây là một số ví dụ:
 
- a big black dog (kích cỡ, màu sắc) một con chó lớn màu đen
 
- a short interesting bike journey (kích cỡ, chất lượng, kiểu loại) một chuyến du lịch ngắn bằng xe máy thú vị.
 
- French stone painting artist, (nguồn gốc, chất liệu, kiểu loại) hoạ sỹ tranh đá nước Pháp
 
Đôi khi ta có thể đặt dấu phẩy (,) giữa các tính từ từ nhóm 1 tới nhóm 3. the nice, famous singer (ca sĩ noi tiếng và xinh đẹp).

Bạn xem thêm:

+  cách sử dụng tính từ

Cách sử dụng Everyone, something