Dùng dạng đầy đủ của is, have, will nhấn mạnh điều gì đó


Author : Hải Nguyên Created : 3/30/20, 4:29 AMĐể nhấn mạnh, để diễn tả ý cương quyết của người nói, chúng ta đặt do/does hoặc did lên trước động từ nguyên mâu không to trong câu khăng định. Thông thường để nhấn mạnh chúng'ta dùng dạng đầy đủ của is, have, will thay vì dùng dạng ‘s, ‘11, ‘ve. Khi nói chúng ta nhấn mạnh các từ ở dạng đầy đủ này.


Dùng dạng đầy đủ của is, have, will nhấn mạnh điều gì đó

1. Thông thường để nhấn mạnh chúng'ta dùng dạng đầy đủ của is, have, will thay vì dùng dạng ‘s, ‘11, ‘ve. Khi nói chúng ta nhấn mạnh các từ ở dạng đầy đủ này.
- It’s 9 p.m. Yes, it is late.
Bây giờ là 9h tối. Vâng, thật sự muộn rồi ạ.
-1 will give you this letter.
Tôi sẽ gửi cho bạn lá thư đó.
- You really should do all homeworks.
Thực sự bạn nên làm tất cả bài tập về nhà.
 
2. Thì hiện tại don.
Với ngôi ba số ít, chúng ta dùng does lên trước động từ nguyên mẫu (không chia).
- Hanoi does get crowded, doesn’t it?
Hà Nội thực sự trở nên quá đông, phải không?
- She does look nice.
cỏ ấy trông thật xinh
- Mary says Tom doesn’t care her family but he says he does care. Mary nói Tôm không quan tâm tới gia đình nhưng Tôm nói anh ta có quan tâm.
Với các ngôi còn lại, chúng ta đặt “do” lên trước động từ nguyên mẫu (không chia).
 • Your parents do hope you to pass this exam.
Bô mẹ bạn rat hi vọng bạn vượt qua kỳ thi này.
 • Your hair is too long. You do need hair cut.
Tóc bạn quá dài, bạn thật sự nên cắt ngắn đi.
 • You are right. ĩ do agree with you.
Bạn nói đúng. Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn

Chú ý: 
Chúng ta không thêm s sau động từ.
 
- Hanoi does gets crowded, (sai) => Hanoi does get crowded, (đúng) Thành pho thực sự đông.
- She does looks nice, (sai) A     A
II     II
She does look nice, (đúng) ay trông thật xinh.
- Her father does likes her gift, (sai)   Her father does like her gift, (đúng)
Bô cô ây thực sự thích món quà của cô ây.

3. Thì Quá khứ đơn
 
- We did like the party. It was very funny.
Chúng tôi thực sự đã rất thich buổi tiệc. Nó rát vui.
- She did see him.
Cô ấy’ thực sự đã thấy anh ây.
- You shouldn’t forget her birthday party. I did remind you.
Bạn đáng lẽ không nên quên bữa tiệc sinh nhật cô ây. Tôi đã nhăc bạn rồi mà.
 
- We did enjoyed the party, (sai) => We did enjoy the party, (đúng) Chúng tôi đã rất thích bữa tiệc.
- She did went to the cinema with him. (sai) => She did go to the cinema with him. (đúng)
Cô ấy thực sự đã đi xem phim cùng với anh ây.
- You did forgot her birthday party, (sai) => You did forget her birthday party, (đúng)
Bạn thực sự đã quên bữa tiệc sinh nhật cô ây.

Chú ý:
Do đặt trước câu mệnh lệnh.
Do đặt đầu câu mệnh lệnh để lời yêu cầu (sai khiến) mang sắc thái mạnh hơn, tha thiết hơn, thân mật hon.
 • Do give me this dictionary!
Cho tôi cuốn từ điên này nhé!
 • Do phone me when you come!
Khi đến nhớ gọi cho tôi nhé!
 • Do hurry up, or we’ll be late.
Nhanh lên nào không thì chúng ta sẽ bị muộn.
 • Chúng ta dùng cách nói này trong các tình huống không trang trọng, thân mật.
 • Chúng ta cũng dùng “do” với câu mệnh lệnh để diễn tả ý đề nghị, mời mọc.
 • Do have a cup of tea, won’t you?
uống trà nhẻ!
 • Do take a seat.
Ngồi đi!
 • Do have me more coffee.
Cho tôi thêm cà phê đi.Bạn nên xem thêm:  dạng rút gọn như it's, don 't  &&&  Sử dụng thì tương lai tiếp diễn
Chúc bạn thành công !