Chia sẻ kiến thức IT

Cách sử dụng some và any

Cách sử dụng some và any

Some và any đứng trước danh từ số nhiều hay danh từ không đếm được. Ta thường sử dụng some trong câu khẳng định và any trong câu phủ định hoặc trong câu có nghĩa phủ định.

Đọc tiếp →
Cách sử dụng quite a, such a, what a

Cách sử dụng quite a, such a, what a

Sau quite, such và what ta có thê dùng với cụm từ a/an. Ví dụ như a story. Thường cũng đi kèm với tính từ như such a good team. Trong câu cảm thán ta dùng what a/an với danh từ số ít và what với danh từ số nhiều hay danh từ không đếm được

Đọc tiếp →
Cách sử dụng mạo từ The trong tiếng anh

Cách sử dụng mạo từ The trong tiếng anh

Mạo từ xác định the có thể được dùng với danh từ đếm được và danh từ không đếm được, số ít hoặc số nhiều. Ta không dùng the trước một danh từ khi ta chi muốn nói chung Chúng ta dùng the + tính từ (không có danh từ đi kèm) khi nói về những nhóm người nhất định nào đó trong xã hội

Đọc tiếp →
Ví dụ và cách sử dụng a/an, one và some

Ví dụ và cách sử dụng a/an, one và some

Ví dụ và cách sử dụng a/an, one và some Truớc danh tù số ít ta có thể dùng a/an Ta dùng some với danh từ đếm được số nhiều. Some = a number of; a few of (một so, một vài) nhưng chúng ta không nói hay không biết chinh xác bao nhiêu.

Đọc tiếp →
So sánh ví dụ sử dụng a/an và the

So sánh ví dụ sử dụng a/an và the

So sánh ví dụ sử dụng a/an và the Chúng ta dùng the khi mà vật hay người mà chúng ta đề cập tới đã được xác định rõ ràng trong một ngữ cảnh cụ thể hoặc đã được biết.

Đọc tiếp →
Danh từ số ít và danh từ số nhiều trong tiếng anh

Danh từ số ít và danh từ số nhiều trong tiếng anh

Một số danh từ luôn ở dạng số nhiều (có s) và chia động từ ở dạng số nhiều. Những danh từ sau tận cùng bằng -s nhưng thường không có nghĩa số nhiều : Ví dụ: Trousers (quần dài), jeans (quần gin), shorts (quần sọoc)

Đọc tiếp →
Các dạng sở hữu của danh từ tiếng anh

Các dạng sở hữu của danh từ tiếng anh

Chúng ta thường dùng ’s khi danh từ đầu tiên là người hay động vật Đối với các sự vật, tư tưởng.. .ta thường dùng .. .of....Ta có thể dùng -’s hay of... đối với các tổ chức (= một nhóm người). Vì vậy ta có thế nói Sau danh từ số ít, chúng ta dùng -’s. Sau một danh từ số nhiều (tận cùng bằng —s)

Đọc tiếp →
​Danh từ đếm được với a/an và some

​Danh từ đếm được với a/an và some

Các danh tù’ đếm được có thể có dạng số ít (singular) hay số nhiều (pluraĩ) Trước danh từ đếm được số ít ta có thể dùng a/an Ta dùng a/an để nói rằng vật gì đó hay ai đó là giống gì, làm gì, loại gì hay như thế nào

Đọc tiếp →
Cách sử dụng các động từ + ing trong tiếng anh

Cách sử dụng các động từ + ing trong tiếng anh

Cách sử dụng các động từ + ing trong tiếng anh Nếu các động từ trên được theo sau bởi một động tù’ nào khác thì động tù’ đứng sau phải được thêm -ing hoặc Can’t hay couldn’t đi cùng với help, resist, face và stand.

Đọc tiếp →
16 bài tập excel cơ bản nâng cao + Lời giải

16 bài tập excel cơ bản nâng cao + Lời giải

Thật tất cả các bạn đang tự học excel không thể bỏ qua được 16 bài tập excel cơ bản nâng cao + Lời giải có đáp án dưới đây của chúng tôi. Nó rất hay, hiệu quả trong việc nâng cao kỹ năng sử dụng excel của bạn.

Đọc tiếp →
Hướng dẫn sử dụng cấu trúc động từ + to + động từ nguyên mẫu

Hướng dẫn sử dụng cấu trúc động từ + to + động từ nguyên mẫu

Hướng dẫn sử dụng cấu trúc động từ + to + động từ nguyên mẫu Cũng có thể dùng “to” sau các động từ: seem (dường như), appear (có vẻ), tend (có khuynh hướng), pretend (giả vờ), claim (phàn nàn)

Đọc tiếp →
Muốn nói nhờ ai làm việc gì bằng tiếng anh

Muốn nói nhờ ai làm việc gì bằng tiếng anh

Muốn nói nhờ ai làm việc gì bằng tiếng anh Chúng ta cũng có thể dùng get something done thay cho have something done, nhung get mang nghĩa thân mật hơn have..ta có thể dùng thì hoàn thành hay tiếp diễn (have had, are having)

Đọc tiếp →
It + passive verb + clause với các động từ thông báo

It + passive verb + clause với các động từ thông báo

Ta có thể dùng cấu trúc: It + passive verb + clause với các động từ thông báo. Ta dùng cấu trúc này khi ta không thế nói hoặc không cần nói người nói là ai, ví dụ như trong một bản tin.

Đọc tiếp →
Câu bị động và cách sử dụng câu bị động

Câu bị động và cách sử dụng câu bị động

Làm sao để có thể biết được một câu bị động và cách sử dụng câu bị động đó như thế nào trong tiếng anh giao tiếp hàng ngày.

Đọc tiếp →
Cách dùng Shall thay cho Will và Should thay cho Would

Cách dùng Shall thay cho Will và Should thay cho Would

Cách dùng Shall thay cho Will và Should thay cho Would ví dụ Wait a minute while I send this message. It won’t take long. Đọ i tôi một phút trong khi tôi gửi tin nhắn này. Nó không lâu đâu.

Đọc tiếp →
Nói sự gợi ý, đề nghị và lời mời bằng tiếng anh

Nói sự gợi ý, đề nghị và lời mời bằng tiếng anh

Ta có thể dùng shall we...? Hay let’s để gợi ý điều gì. Ta có thể dùng will hay can để đề nghị làm việc gì đặc biệt Để mời ai đó, ta sử dụng would you like to...?

Đọc tiếp →
Nói Yêu cầu ai làm gì bằng tiếng anh

Nói Yêu cầu ai làm gì bằng tiếng anh

Trong giao tiếp hằng ngày đôi khi chúng ta cần yêu cầu một ai đó làm việc gì đó. Trong lời yêu cầu, chúng ta cũng có thể sử dụng do you mind + Ving ? hoặc would you mind +Ving ?

Đọc tiếp →
So sánh và cách sử dụng Mustn't hay needn't

So sánh và cách sử dụng Mustn't hay needn't

Ta có thể sử dụng don’t have to và don’t need to khi nhận thấy điều gì đó là không cần thiết. Nó mang nghĩa tương tự như needn’t Ta sử dụng must khi nói về điều gì đó là cần thiết. Hãy so sánh mustn’t và needn’t như bảng dưới đây.

Đọc tiếp →
Hướng dẫn sử dụng may/might/could trong giao tiếp

Hướng dẫn sử dụng may/might/could trong giao tiếp

Ta dùng may, might đê diễn tả điều gì đó có thể xảy ra hoặc chắc chắn xảy ra. Ta có thế dùng nó ở hiện tại hoặc tưong lai. Trong một số tình huống, chúng ta có thế dùng may, might, hoặc could

Đọc tiếp →
Cách sử dụng Can, may, couid và allowed to

Cách sử dụng Can, may, couid và allowed to

Ta sử dụng can, could hoặc may đế xin phép làm một việc gì: - Can I use your telephone? Đê diễn tả sự cho phép, ta dùng can hoặc may (nhung không dùng could ) Ta dùng can đê nói ở hiện tại, và could cho quá khứ

Đọc tiếp →