Xác đinh địa danh đi với/không đi với mạo từ "The"


Author : Hải Nguyên Created : 3/30/20, 4:11 AMTa thường không dùng the với tên các quốc gia và các tiếu bang. France (không nói the France), Japan, West Germany, Texas, Nigeria..nhưng ta không dùng the với tên các lục địa.


Xác đinh địa danh đi với/không đi với mạo từ "The"

A. Lục đỊa: ta không dùng the với tên các lục địa.
Africa (không nói “the Africa”) (châu Phi), Asia, (châu Á), Europe (châu Âu), South America (Nam Mỹ)
B. Quốc gia và các tiểu bang: Ta thường không dùng the với tên các quốc gia và các tiếu bang.
France (không nói the France), Japan, West Germany, Texas, Nigeria...
Nhưng ta dùng the với những tên có chữ như “ Republic” (cộng hoà) “Union” (Liên bang), “States” (Tiểu bang).
The German Federal Republic (cộng hoà liên bang Đức) (West Germany (Tây Đức); The Soviet Union (Liên Xô); The United States (of America) (Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ); The United Kingdom (Vương quốc Anh); The United Arab Emirates (Liên minh các Tiểu vương quốc Ả rập Thống Nhất); The Republic of Ireland (Cộng hoà Irelan)
C. Thành phố: Ta thường không dùng the với tên của thành phố thị trấn làng mạc: New York, Madrid, Glasgow...
Ngoại lệ: The Hague (Hà Lan), The Bronx và The West End (London)
D. Các đảo: Các quần đảo thường có những tên số nhiều đi với the
The Bahamas, the Canaries (the Canary Islands), the British Isles (Quan đào Anh)
Những hòn đảo riêng biệt thường có những tên riêng không đi với the
Corfu, SicilyBermuda, Easter Island...
E. Khu vục
Ta nói:
The Middle East (Trung Đông)
The Far East (Viễn Đông)
The north of England ( Bắc nước Anh)
The south of Spain (miền Nam Tày Ban Nha)
Ta không dùng the với tên của một lục địa hay đất nước: Central, Asia, South, Wales, Western, Australia...
F. NÚỈ non
Những rặng núi thường có tên sô nhiều đi với the:
The Rocky Mountains The rockies
The Andes
The Alps
Nhưng những ngọn núi riêng biệt thường có tên không đi với the: (Mount) Everest (Ngọn Everest)
Ben Nevis (ở Scotland)
(Mount) Etta (Ngọn Etta)
G. Mồ, dại duong, biển, sông và kênh đào Hồ thường có tên không đi với the
Lake Superior
Lake Constance
Tên của đại dương, biển, sông, kênh có đi với the
The Atlantic (Ocean)
Đại Tây Dương
The Indian Ocean
An Độ Dương
The Mediterranean (Sea)
Địa Trung Hải
The Red Sea
Hong Hải
The (English) Channel
Eo biên nước Anh
The Amazon
Sông Amazon

H. Cầu
Hầu hết đều không có the
Tower Bridge
Brooklyn Bridge
Ngoại trù': The Golden Gate Bridge, The Severn Bridge